27. Mrz BC Pharmaserv Marbug - Flippo Baskets BG 74 Göttingen 71 : 70      
  03. Apr Flippo Baskets BG 74 Göttingen - BC Pharmaserv Marbug 55 : 79      
                     
    BC Pharmaserv Marbug - Flippo Baskets BG 74 Göttingen 2 : 0      
                     
                     
 
  28. Mrz TSV 1880 Wasserburg - GiroLive Panthers Osnabrück 61 : 74      
  03. Apr GiroLive Panthers Osnabrück - TSV 1880 Wasserburg 88 : 78      
                     
    TSV 1880 Wasserburg - GiroLive Panthers Osnabrück 0 : 2      
                     
                     
 
  28. Mrz Rutronik Stars Keltern - GISA Lions SV Halle 79 : 63      
  03. Apr GISA Lions SV Halle - Rutronik Stars Keltern 64 : 72      
                     
    Rutronik Stars Keltern - GISA Lions SV Halle 2 : 0      
                     
                     
 
  28. Mrz Herner TC - Eisvögel USC Freiburg 68 : 56      
  03. Apr Eisvögel USC Freiburg - Herner TC 59 : 69      
                     
    Herner TC - Eisvögel USC Freiburg 2 : 0